دانلود مجله اقتصاد دانش بنیان

شرکت دانش بنیان سیمکا کابل ابهر، در راستای رسالت فعالیت های دانش بنیان خود، جهت دسترسی سریع تر علاقه مندان، لینک دانلود مجله “اقتصاد دانش بنیان” را در وب سایت خود قرار می دهد. – ماهنامه اقتصاد دانش بنیان – شماره ۱ – ماهنامه اقتصاد دانش بنیان – شماره ۲ – ماهنامه اقتصاد دانش بنیان…